Rodinné domy

Zateplenie, novostavba, výmena kotlov a kachlí, solárne systémy, fotovoltaika, rekuperácia, dažďová a odpadová voda, zelené strechy …

Nechajte svoj dom dýchať

Komplexné riešenie kvality vnútorného prostredia domu.

Moderná zelená domácnosť: Šetrná k životnému prostrediu a mimoriadne úsporná

Pomôcka pri vypĺňaní formuláru

Skôr ako sa pustíte do vypĺňania formulára je dobré si preštudovať stránku ako vyplniť formulár ? hlavne sa tam dozviete čo presne od vás potrebujeme a ako si to predstavujeme. Na základe vyplneného a odoslaného formuláru Vás budeme kontaktovať.

Žiadateľ

Žiadateľ

Rodinný dom

Rodinný dom

Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Predmet obnovy

Predmet obnovy

5. Zhrnutie

5. Zhrnutie

  • Žiadateľ
  • Rodinný dom
  • Fotodokumentácia
  • Predmet obnovy
  • 5. Zhrnutie

Žiadateľ

Meno

Priezvisko

Email

Tel.kontakt medzinárodnom tvare

Ulica:

Mesto/obec

PSČ:

Prehlásenie žiadateľa

Získali ste na rodinný dom finnančnú podporu z programu „zelená domacnostiam“ ?

h. Na ktoré podporované zariadenie z programu „zelená domacnostiam“ ste získali finančnú podpor

( viac info na: www.zelenadomacnostiam.sk). Žiadateľ pre rodinný dom môže získať finančný príspevok z dotačného programu „zelená domacnostiam“ a aj z dotačného progarmu „Obnov dom“ ale nesmie finančný náklad priznať v oboch programoch.

Koľko detí (osoba mladšia ako 18 rokov) má trvalý pobyt v rodinnom dome?

Má trvalý pobyt v rodinnom dome dieta (osoba maldšia ako 18 rokov) s tažkým zdravotným postihnutím, ktorá je v osobnej starostlivosti (rodič / náhradna starostivosť) žiadateľa ?

Ja alebo jeden zo spoluvlastníkov je vlastník bankového účtu

Číslo bankového účtu IBAN

Poznámka:

Ak máte požiadavku, otázku alebo doplňujúcu informáciu k vašmu výberu zadajte ju prosím do poznámky.

Adresa rodinného domu

Ulica:

Mesto/obec:

PSČ:

Je v rodinnom dome sídlo živnosti / firmy?

Obchodné meno žinostníka / názov firmy?

Vek rodinného domu:

Mám k dispozícii kolaudačné rozhodnutie?

Rok odovzdania rodinného domu do užívania?

Obvodová stena murivo / typ muriva obvodovej steny

Hrúbka obvodovej steny (cm):

Je obvodová stena zateplená?

Typ zateplenia obvodovej steny:

Uvedťe názov iného materiálu zateplenia a jeho hrúbku v cm:

Strecha

Je strecha alebo podlaha nevykurovaného podkrovia zateplená?

Typ zateplenia strechy /stropu:

Uvedťe názov ineého materiálu a jeho hrúbku v cm:

Okno a dvere

Z akého materiálu je vyhotovený rám okien?

Iný materiál , uvedťe názov materiálu:

Počet skiel v zasklení okien:

Strešné okná? Ak áno uvedte ich počet:

Z akého materiálu je vyhotovený rám dverí?

Ak je iný materiál uvedte jeho názov:

Suterén

Suterén je pod celým podlažím?

Garáž

Vykurovanie / typ zdroj tepla

Výrobca a typ kotla:

Výkon kotla v KW:

Ak je viac zdrojou tepla / kotlov uveďte ďalší názov: (Napríklad plynový kotol a kotol na drevo.)

Iný typ zdroja tepla:

Typ odovzdávania tepla:

Slnečné solárne kolektory

Uvedťe názov / typ kolektorov:

Typ solárnych / slnečných kolektorov:

Počet kolektorov / trubíc:

Použitie solárnych / slnečných kolektorov:

Fotovoltaické panely

Má rodinný dom fotovoltické panely ?

Uvedťe názov / typ panelov/ počet panelov:

Použitie fotovoltických panelov

Vetrací systém s rekuperáciou / Rekuperácia

Má rodinný dom vetrací systém s rekuperáciou ?

Typ vetracieho systému s rekuperáciou :

Počet rekuperačných jednotiek/ názov jednotiek :

Príprava /ohrev teplej vody

Spôsob prípravy teplej vody

Uveďte typ ohrevu vody a výrobcu :

Objem zásobníka v ( l ) :

Má systém prípravy teplej vody cirkulačné potrubie? Cirkulačné potrubie je potrubie medzi kotlom a umývadlam, kde cirkuluje teplá voda

Ak máte požiadavku, otázku alebo doplňujúcu informáciu k vašmu výberu zadajte ju prosím do poznámky.

Fotodokumentácia

Fotografia prednej / čelnej strany rodinného domu:

Max. veľkosť: 128,0 MB

Fotografia bočnej ľavej strany rodinného domu:

Max. veľkosť: 128,0 MB

Fotografia bočnej pravej strany rodinného domu:

Max. veľkosť: 128,0 MB

otografia zadnej strany rodinného domu:

Max. veľkosť: 128,0 MB

Fotografia rodinného domu z ulice alebo z verejného prístupného miesta a viditelné popisné číslo domu detail :

Max. veľkosť: 128,0 MB

Fotografia zdroja tepla: ( plynový kotol, kotol na biomasu, tepelné čertadlo. )

Max. veľkosť: 128,0 MB

Fotografia pôdorysu vonkajších rozmerov rodinného domu:

Max. veľkosť: 128,0 MB

Iná doplňujúca fotodokumentácia: Napríklad: Fotky pôvodnej výkresovej dokumentácie (pôdorysy podlaží, rez, pohĺady) aj keć sa 100% nezhoduje z existujúcim stavom alebo slabšie čitateĺné výkresy. Fotky schém pôdorysov zo znaleckého posudku. Fotky podkrova alebo strechy...

Max. veľkosť: 128,0 MB

Ak máte požiadavku, otázku alebo doplňujúcu informáciu k vašmu výberu zadajte ju prosím do poznámky.

Predmet obnovy

Schéma skupín opatrení pre výber predmetu obnovy rodinného domu

SKUPINA OPATRENÍ A. Zlepšenie tepelno-technických vlastností rodinného domu

Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A!

SKUPINA OPATRENÍ B1.

Inštalácia zdroja energie

SKUPINA OPATRENÍ B2.

strecha

SKUPINA OPATRENÍ B3.

Akumulačná nádrž na dažďovú vodu

SKUPINA OPATRENÍ B4.

Inštalácia tieniacej techniky

SKUPINA OPATRENÍ B5.

dstránenia azbestu

Stavebné práce realizované v období od 1. február 2020 po súčasnosť

Realizovali ste už nejaké opatrenie A až B5 v období po 1. februára 2020 po súčasnosť?

Máte na realizované stavebné práce, tovary a služby doklady o vynaložení finančných prostriedkou (napr.: faktúry s dokladom o úhrade alebo pokladničné bločky)?

Ktoré z opatrení ste už v období po 1. februára 2020 po súčasnosť realizovali?

Skupina opatrení A.

Skupina opatrení B1.

Skupina opatrení B2.

Skupina opatrení B3.

Skupina opatrení B4.

Skupina opatrení B5.

Ak máte požiadavku, otázku alebo doplňujúcu informáciu k vašmu výberu zadajte ju prosím do poznámky.

5. Zhrnutie

Súhlasím a dávam súhlas na spracovanie a zaslanie mojich osobných údajov.Žiaden z údajov nebude poskytnutý tretej strane.

Fotovoltaické systémy

Dotácia na domácu solárnu fotovoltickú elektráreň prepojenú s distribučnou sústavou. Vyrobená elektrická energia sa prednostne využíva v dome.

TEPELNÉ ČERPADLÁ AC HEATING

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je najrozšírenejším a najčastejšie inštalovaným tepelným čerpadlom v Českej republike a strednej Európe. Dôvodom je jednoduchá montáž, technické parametre a dostupná cena.

Často sa nás pýtate na tieto otázky

Ako funguje fotovoltaika ?

Fotovoltaické panely, z ktorých je elektráreň zložená, pohlcujú energiu zo slnka a vyrábajú tak elektrickú energiu. Táto elektrická energia sa dostane cez elektrický striedač až do vašich spotrebičov.

Výkon fotovoltaickej elektrárne počas dňa rastie a zase klesá, preto je vhodné pri maximálnom výkone energiu ukladať do fyzickej batérie.

Aké je najvhodnejšie riešenie pre môj dom?

Všeobecne najefektívnejšie riešenie je využitie fotovoltaickej elektrárne v kombinácii s tepelným čerpadlom, ktoré nielen kúri, ale aj chladí a tak môže byť pripojená klimatizácia.

Konkrétne je nutné poznať parametre vášho domu a vaše potreby, preto ponúkame bezplatnú konzultáciu, pokiaľ máte záujem vyplnte náš dotazník.

Ako dlho trvá realizácia?

Realizácia od dopytu cez inštaláciu až po zaplatení dotácie zaberie priemerne 3 mesiace. ťažko to presne určiť ale o všetkom budete presne kontaktovaný včas.

Koľko fotovoltaikov ušetríme ?

Vhodnou kombináciou fotovoltaickej elektrárne s tepelným čerpadlom a súčasne po prechode zo spôsobu kúrenia elektrokotlom je možné ušetriť až ťažko uveriteľných 90%.

Čo ak nie je strecha orientovaná na juh ?

Orientácia na juh je ideálna, pri orientácii na východ / západ je strata cca 20%, tá sa dá dohnať umiestnením pár panelov navyše.

Čo je tá virtuálna batéria  ?

Energia, ktorú vám solárna elektráreň vyrobí, pôjde najskôr na prevádzku vašej domácnosti – teda na prevádzku chladničky, televízie atď. Keď nejaká zostane, môžete ju uložiť do siete, do takzvanej virtuálnej batérie.

Predávate Čínske výrobky  ?

Väčšina našich dodávateľov je z Európy a USA, niektoré súčiastky sa nevyrábajú inde ako v Číne, teda sú z Číny, všetko dôkladne preverujeme.

Kontakt

622/A, Presidency Tower, Panama St, New York.

(+22) 123 456 7898

support@lawfirm.com