[ad_1]

Bratislava 5. septembra (TASR) – Pôvod a vývoj štátneho znaku od najstarších čias do súčasnosti dokumentuje výstava Slovensko v štátnej symbolike, ktorú slávnostne otvorili v pondelok na západnej terase Bratislavského hradu. Pripravili ju odbor archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR a Štátny archív v Bratislave v spolupráci s Národnou radou SR pri príležitosti 30 rokov od prijatia Ústavy SR a tým aj uzákonenia štátnych symbolov samostatného Slovenska, ktorými sú štátny znak, vlajka, pečať a hymna.

Výstava prináša viac ako 800 vzácnych, na Slovensku po prvý raz vystavovaných obrazových a textových exponátov, vyobrazení heraldických archívnych dokumentov a muzeálnych prameňov dokumentujúcich zložitú 1100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z byzantského cirkevného a uhorského panovníckeho symbolu stal symbol územia dnešného Slovenska,“ uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO). Ďalej priblížil, že od roku 1918 sa tento, vtedy už medzinárodne rešpektovaný znak Slovenska, stal súčasťou štátneho znaku Československa a od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší štátnym znakom samostatnej SR a hlavným znamením na jej vlajke.

Na snímke exponáty z vernisáže výstavy Slovensko v štátnej symbolike, ktorá bude verejnosti sprístupnená od 6. septembra do 8. októbra 2022 na Západnej terase Bratislavského hradu 5. septembra 2022 v Bratislave.
Foto: TASR – Pavol Zachar

Autorom výstavy, ktorá na 80 paneloch prináša príbeh pôvodu a zložitého vývoja slovenského znaku, je Ladislav Vrtel, renomovaný slovenský heraldik, spoluautor štátneho znaku SR, ktorý je zamestnancom ministerstva vnútra už 46 rokov.

Štátne symboly sú schopné viazať na seba istú emóciu,“ uviedol na vernisáži Vrtel a pripomenul okrem iných dejinnú udalosť, keď predstavitelia národného hnutia Štúr, Hurban a Hodža zdvihli slovenský znak a slovenskú zástavu pre dobrovoľnícku výpravu v roku 1848. „To nebol prázdny pátos, tí chlapci išli proti kanónom a puškám, bola to precítená prísaha na slovenskú vlajku,“ poznamenal autor výstavy rozčlenenej na desať tematických okruhov. „Na Slovensku nemáme kráľovskú korunu, máme štátnu vlajku a štátny znak, to absolútne stačí, ak sa budeme k týmto symbolom chovať tak ako k pilieru štátnosti,“ podčiarkol Vrtel.

Výstava je verejnosti prístupná od utorka 6. septembra, potrvá do 2. októbra.

[ad_2]

Source link